a Ing. Martin Čanády (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky