a Dr. Ing. Milan Kršiak MSc, MBA, Dr. h. c. (ĽS Naše Slovensk) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky