a Mgr. Milan Neveďal (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Mgr. Milan Neveďal (KDH) podpísal Deklaráciu za rodinu

Mgr. Milan Neveďal  (KDH)
Mgr. Milan Neveďal 
Strana: Kresťanskodemokratické hnutie
Poradové číslo na kandidátke: 132
Kandidát napísal:

A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ (Gn 1, 27-28)