a Mgr. Ervín Szalma (#SIEŤ) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Mgr. Ervín Szalma (#SIEŤ) podpísal Deklaráciu za rodinu

Mgr. Ervín Szalma  (#SIEŤ)
Mgr. Ervín Szalma 
Strana: #SIEŤ
Poradové číslo na kandidátke: 73
Kandidát napísal:

# otec, syn, učiteľ
#moderátor, animátor, starejší
# poslanec MsZ v Leviciach, člen komisie vzdelávania a mládeže
# podpora rodiny
# garancia miesta v materskej škole
# rovnaké vzdelávanie pre všetky deti