a Mgr. Helena Poláková PhD. (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky