a PhDr. Martin Ďurišin PhD. (#SIEŤ) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

PhDr. Martin Ďurišin PhD. (#SIEŤ) podpísal Deklaráciu za rodinu

PhDr. Martin Ďurišin PhD.  (#SIEŤ)
PhDr. Martin Ďurišin PhD. 
Strana: #SIEŤ
Poradové číslo na kandidátke: 16
Kandidát napísal:

Skôr ako do politiky som v roku 2002 vstúpil do manželského zväzku. S manželkou Martinou sme sa spoznali počas štúdií v Prešove, rovnako ako to bolo v prípade mojich rodičov. Prešov je pre moju rodinu magickým miestom, a to predovšetkým preto, že som si ho spolu s manželkou vybral za náš spoločný domov a rodisko našich detí, ale tiež z dôvodu, že v sebe skrýva ohromný potenciál k všestrannému rozvoju, ku ktorému chcem prispieť tak, aby si stále viac manželských párov povedalo to, čo pred rokmi my – že zvyšok života chceme prežiť v tomto úžasnom meste. Okrem jasného nazerania na miesto nášho rodinného hniezda máme s manželkou konzistentný hodnotový rebríček, pohľad na svet a na výchovu detí. Vďačím jej za mnoho rozmerov, ktoré obohatili moje nazeranie na svet a našu spoločnú domácnosť. No najviac našu domácnosť naplnili (rozžiarili) naše dva spoločné poklady – deti: Tamarka (2007) a Miško (2014), ktoré nadovšetko ľúbime.