a Ing. Milan Lörinc (#SIEŤ) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Ing. Milan Lörinc (#SIEŤ) podpísal Deklaráciu za rodinu

Ing. Milan Lörinc  (#SIEŤ)
Ing. Milan Lörinc 
Strana: #SIEŤ
Poradové číslo na kandidátke: 96
Kandidát napísal:

Dobrá a zdravá rodina je predpokladom dobre fungujúcej spoločnosti. Počet detí v slovenských rodinách neustále klesá. To je nepochybne signálom o zlých podmienkach pre rozvoj dobrej tradičnej rodiny s viacerými deťmi. Je porebná zmena. Slovensko potrebuje takéto rodiny k rozvoju a napredovaniu. Vytvorme podmienky, ktoré budú viesť k výraznému posilneniu postavenia tradičnej rodiny, rodičov a deti.

Deti sú našou budúcnosťou, nositeľmi ideálov a hodnôt.
Urobíme všetko preto, aby Slovenko a jeho rodiny boli dobrým miestom pre život detí.