a PaedDr. Anna Dudová PhD. (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

PaedDr. Anna Dudová PhD. (KDH) podpísala Deklaráciu za rodinu

PaedDr.  Anna Dudová PhD.  (KDH)
PaedDr.  Anna Dudová PhD. 
Strana: Kresťanskodemokratické hnutie
Poradové číslo na kandidátke: 63
Kandidát napísal:

Rodina je pre mňa vždy na prvom mieste! Preto sa hlásim k tejto Deklarácii za rodinu.
Bez zdravých rodín nebude ani zdravá spoločnosť!
Rodina je pre dieťa akýmsi mikrosvetom, v ktorom si postupne osvojuje základné vzorce správania, návyky a schopnosti. Tie budú určujúce pre jeho neskoršiu orientáciu v spoločnosti a pre vytváranie vzťahov s ostatnými ľuďmi. Len v zdravej rodine vyrastie silný a osobnostne vyzretý mladý človek!