a Ing. Peter Gabura (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Ing. Peter Gabura (KDH) podpísal Deklaráciu za rodinu

Ing. Peter Gabura  (KDH)
Ing. Peter Gabura 
Strana: Kresťanskodemokratické hnutie
Poradové číslo na kandidátke: 141
Kandidát napísal:

Čaká nás rozhodujúci zápas o rodinu, štátnosť, o podstatu nášho života, jeho ochrany od počatia do prirodzenej smrti. K tomu všetkému je nevyhnutné zmeniť volebný zákon. Vytvoriť čo najviac volebných obvodov. Až potom môžeme hovoriť o demokracii a o zodpovednosti poslanca voličom. Zásadným spôsobom musíme zmeniť pohľad na ekonomiku, na daňový systém, považujem to za základ slušného a zdravého života. Okrem toho chcem v parlamente podporovať a presadzovať zákony, ktoré zlepšia a posilnia postavenie rodiny a všetkých jej členov, budú chrániť mládež, matky s deťmi i seniorov. Je potrebné otvoriť diskusiu o základnej vojenskej službe, domobrane, ochrane hraníc a našej bezpečnosti. Myslím si, že veľa sa dá docieliť, pokojnou silou.