a PhDr. Mgr. Matej Krčmár (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

PhDr. Mgr. Matej Krčmár (KDH) podpísal Deklaráciu za rodinu

PhDr. Mgr. Matej Krčmár  (KDH)
PhDr. Mgr. Matej Krčmár 
Strana: Kresťanskodemokratické hnutie
Poradové číslo na kandidátke: 59
Kandidát napísal:

Rodina bola a je pokladaná za samozrejmosť až tak, že dnes prestáva byť samozrejmosťou a otriasa sa v jej základoch a to z rôznych príčin…Vďaka Bohu mám rodinu i deti a som za ňu nesmierne vďačný. Ale rodina je aj v širšom zmysle a poznám, čo je to opustiť rodinu z dôvodu presťahovania sa za prácou… poznám čo je to, ak sa komplikuje túžba mať deti… preto dnes potrebujeme komplexné riešenie rodiny. Ale nie len rodiny, ale aj neúplných rodín a matiek samoživiteliek, či otcov samoživiteľov… v kontexte hospodárskych a ekonomických vzťahov… tém je veľa ktoré si zaslúžia pozornosť a nasadenie poslancov… Index hodnoty ženy – matky vysvetlím v mojom najbližšom blogu.