a JUDr.Ing. Jarmila Tkáčová (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky