a Mgr. Martin Bavolár (O2H) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky