a Ing. Jozef Hudák MBA (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Ing. Jozef Hudák MBA (SNS) podpísal Deklaráciu za rodinu

Ing. Jozef Hudák MBA (SNS)
Ing. Jozef Hudák MBA
Strana: Slovenská národná strana
Poradové číslo na kandidátke: 22
Kandidát napísal:

Pre zachovanie ľudstva a kultúry národov rodina vždy bude tvoriť základ spoločnosti, to nebráni ani modernej dobe ani napredovaniu, naopak emócie k slovu matka, otec, babka, dedko sprevádzajú človeka celým životom a smerujú k úžasnej ľudskej tvorbe. Jozef Hudák.