a Ing. Igor Šufliarsky (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky