a Ing. Ján Darmo (O2H) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Ing. Ján Darmo (O2H) podpísal Deklaráciu za rodinu

Ing. Ján Darmo  (O2H)
Ing. Ján Darmo 
Strana: Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Poradové číslo na kandidátke: 88
Kandidát napísal:

Všade na okolí môžeme vidieť následky zanedbávania rodiny, či už následkom chýb jednotlivcov alebo sociálnej politiky štátu. Zvlášť v dnešnej dobe, kedy na Slovensku aj v celej EU jasné vidíme silný vplyv rôznych ideológií snažiacich sa pod rúškom slobody a práv jednotlivcov potláčať klasický model rodiny založený na manželstve jedného muža a jednej ženy slobodne vychovávajúcich svoje deti. Je tomu len pár mesiacov, čo sme si s manželkou založili rodinu a teraz túžobne očakáme Božie požehnanie a dar priviesť na tento svet, do našej krásnej krajiny nový život. Mojou víziou je zlepšenie štátnej podpory pre mladé rodiny formou dostupnejšieho bývania, materskej vo výške posledného prijímu mamičky alebo minimálnej mzdy ak mamička nepracovala a zníženie daňových odvodov pre pracujúcich rodičov. Ďalej snívam o nedeli ako dni naozajstného pracovného pokoja kedy by rodičia neboli nútení ísť do práce len kvôli klamnému zisku zamestnávateľov a mohli by sa venovať výchove detí a oddychu. Na rodinu sa podľa mňa útočí aj programovou skladbou našich TV staníc, ktoré skôr degenerujú diváka a hlavne mládež namiesto jeho povznesenia, tu tiež môže štát zasiahnuť….