a Ing. Karol Konárik (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky