a O projekte – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Odoberajte pravidelné správy o tom, kto podpísal Deklaráciu za rodinu a sledujte pôsobenie kandidátov, ktorí sa dostanú do parlamentu, počas ich pôsobenia vo verejnom živote.

Dlhodobé a systematické sledovanie politikov

V politike padá veľa slov, ale málo ich je premenených na skutočné činy. Nepotrebujeme preto v politike len rečníkov, ale našim hlasom môže byť len ten, kto skutočne neoddeľuje svoje slová a činy pri presadzovaní dobra rodín. Preto je nevyhnutné podať politikom aj vysvedčenie za ich prácu v prospech rodín a takéto vysvedčenie bude od nás od tohto roka dostávať každá vláda a každá strana a všetci poslanci parlamentu.

Informovať verejnosť o činnosti politikov

Verejnosť má právo vedieť, ako hlasovali jej poslanci v Národnej rade. Verejnosť má právo vedieť ako konala jej vláda. Preto vysvedčenie poslancom a vláde, ktoré budeme udeľovať každý rok plánujeme rozšíriť celému Slovensku.

Family mainstreaming v politike

Chceme, aby sa rodina stala centrom všetkých politík. Dá sa to, ak budú túto politiku robiť ľudia, ktorí si rodinu vážia a svojimi skutkami a hlasovaním v parlamente ju skutočne podporujú.

Kontakt

Ak by ste nás chceli kontaktovať, môžete tak urobiť na emailovej adrese info@hlaszarodinu.sk

Signatári Deklarácie za rodinu: