a JUDr. Lýdia Budziňáková (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky