a Ing. Miloslav Hatala (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky