a Doc. RNDR. Jozef Mikloško DrSc. (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Doc. RNDR. Jozef Mikloško DrSc. (KDH) podpísal Deklaráciu za rodinu

Doc. RNDR. Jozef Mikloško DrSc. (KDH)
Doc. RNDR. Jozef Mikloško DrSc.
Strana: Kresťanskodemokratické hnutie
Poradové číslo na kandidátke: 31
Kandidát napísal:

Bol som vedec, podpredseda vlády, veľvyslanec, prorektor, spisovateľ, vydavateľ a po 20 rokoch som sa prekrúžkovaním stal poslancom NR SR(2012).
Pracujem pre seniorov, podporujem rodiny, chápem mladých, mám rád deti.