a Mgr. Jaroslav Kašuba (#SIEŤ) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Mgr. Jaroslav Kašuba (#SIEŤ) podpísal Deklaráciu za rodinu

Mgr. Jaroslav  Kašuba   (#SIEŤ)
Mgr. Jaroslav  Kašuba  
Strana: #SIEŤ
Poradové číslo na kandidátke: 81
Kandidát napísal:

Tradičná rodina je základnou bunkou spoločnosti. Nestačí, že je garantovaná ústavou. Treba vytvoriť také podmienky, ktoré podporia demograficky rast a zlepšia materiálne potreby. Rodina je základ!