a Ing. Eugen Wirth (SMK-MKP) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Ing. Eugen Wirth (SMK-MKP) podpísal Deklaráciu za rodinu

Ing. Eugen Wirth  (SMK-MKP)
Ing. Eugen Wirth 
Strana: Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Poradové číslo na kandidátke: 127
Kandidát napísal:

Srdečne zdravím všetkých. Nie sme od čerta..:-) Strana maďarskej komunity chce svojím programom osloviť predovšetkým južné Slovensko a maďarských voličov na Slovensku, samozrejme, má pred očami aj otázky celoštátneho významu. Jej volebný program, orientujúci sa na zachovanie maďarskej komunity na Slovensku, zdôrazňuje, že všetky činitele, ktoré slúžia pozdvihnutiu južného Slovenska, prispievajú k zvýšeniu životnej úrovne celej krajiny. Zastupovať špecifické komunitné otázky je v prípade menšinovej politickej strany samozrejmosťou. Zároveň však oblasť ekonomiky, ochrany životného prostredia, samosprávy, zdravotníctva a sociálnych otázok v programe SMK sa vzťahuje na všetkých občanov Slovenska. Náš program je dobrý. Viac čítajte tu: http://www.mkp.sk/sk/2016/01/12/volebny-program-smk/. Viac o mojom profesionálnom backgrounde a kompetenciách tu: http://greplight.eu/new-ceo-announced-for-grep-slovakia-spol-s-r-o/