a Mgr. Svetlana Bornayová (O2H) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Mgr. Svetlana Bornayová (O2H) podpísala Deklaráciu za rodinu

Mgr. Svetlana  Bornayová  (O2H)
Mgr. Svetlana  Bornayová 
Strana: Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Poradové číslo na kandidátke: 4
Kandidát napísal:

Ani v modernej spoločnosti nie je rodina bezobsažným pojmom. Je základom, ktorý predznamenáva kvalitu nášho života. Tisícročia tento inštitút pretrval a niet dôvodu si myslieť, že posledných 20 rokov môže na tom niečo zmeniť.