a Ing.Ing. Vladimír Svrček (#SIEŤ) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Ing.Ing. Vladimír Svrček (#SIEŤ) podpísal Deklaráciu za rodinu

Ing.Ing. Vladimír  Svrček  (#SIEŤ)
Ing.Ing. Vladimír  Svrček 
Strana: #SIEŤ
Poradové číslo na kandidátke: 82
Kandidát napísal:

Pre mňa ako občana, manžela, otca troch detí je dôležité, aby štát podporoval omnoho viac rodiny.
Aby sa chránili  hodnoty  prirodzenej rodiny, pretože takouto rodinou spoločnosť len získava.
Aby starí rodičia mali možnosť odovzdávať vnukom svoje poznatky.
Aby to, čo je morálne, bolo považované za normálne.