a Slavomír Kupka (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Slavomír Kupka (SNS) podpísal Deklaráciu za rodinu

Slavomír Kupka  (SNS)
 Slavomír Kupka 
Strana: Slovenská národná strana
Poradové číslo na kandidátke: 30
Kandidát napísal:

Rodina je základom každej spoločnosti. A zdravá rodina je základom silnej spoločnosti. Pokiaľ chceme, aby bolo Slovensko silným štátom, musíme vytvoriť podmienky pre existenciu a fungovanie zdravých rodín. Pritom jednou z hlavných podmienok pre dosiahnutie tohto cieľa je ochrana a podpora tradičných rodinných hodnôt. SK