a Ing. Peter Zorvan PhD. (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky