a MUDr. František Orlovský (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky