a Mgr. Marián Sopčák (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Mgr. Marián Sopčák (KDH) podpísal Deklaráciu za rodinu

Mgr. Marián Sopčák  (KDH)
Mgr. Marián Sopčák 
Strana: Kresťanskodemokratické hnutie
Poradové číslo na kandidátke: 17
Kandidát napísal:

Mojou prioritou je rodina. Jej ochrana a podpora. Záleži mi na Slovensku bezpečnom a spravodlivom.
Moje posolstvo Vás pozývam pozrieť na :

Na Vaše otázky rád odpoviem na :
https://m.facebook.com/Marián-Sopčák-17-Slovensko-moja-srdcovka-238796436196186/?ref=bookmarks
Hodnotový program, ktorý presadzujem sa nachádza na :
http://kdh.sk/wp-content/uploads/2016/01/volebny_program_web.pdf

S úctou a vďakou za podporu a doveru -Marián