a Ing. Eva Zelenayová (ĽS Naše Slovensk) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky