a Mgr. Martin Pastirik (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Mgr. Martin Pastirik (SNS) podpísal Deklaráciu za rodinu

Mgr. Martin Pastirik  (SNS)
Mgr. Martin Pastirik 
Strana: Slovenská národná strana
Poradové číslo na kandidátke: 26
Kandidát napísal:

Rodina patrí k najväčším darom v mojom živote.Je to miesto,kde pociťujem podporu,istotu a bezpečie.
Je základom spoločnosti a jej budúcnosti,preto je spoločnosť povinná podporovať ju a chrániť.

Vyjadrujem svoj súhlas s Deklaráciou za rodinu