a Zapoj sa – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Stotožňujete sa s Deklaráciou za rodinu? Myslíte si, že by podpora rodín mala byť jednou z nosných tém v Národnej rade Slovenskej republiky? Povedzte to nahlas a podpíšte výzvu určenú poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

 

http://podpisem.sk/petition_sum_11.txt

 

 

Sledujte ako kandidáti dodržali svoj sľub

Odoberajte pravidelné správy o tom, kto podpísal Deklaráciu za rodinu a sledujte pôsobenie kandidátov, ktorí sa dostanú do parlamentu, počas ich pôsobenia vo verejnom živote.

Choďte na míting

Ešte ste nikdy neboli na mítingu? Chyba, preto nás nepočuť. Ale je to jedna z mála možností ukázať aj politikom, u ktorých zrovna nepredpokladáme rodinné hodnoty, že tu sme a že chceme od nich podporu rodiny.

Položte známym politikom na mítingu takéto otázky:

  • Pán predseda, podporili ste Deklaráciu za rodinu?
  • Budete presadzovať Istanbulský dohovor?
  • Aký máte názor na výnimočnosť manželstva? Budete presadzovať registrované partnerstvá?
  • Aký máte názor na adopcie detí rovnakopohlavnými pármi?
  • Ste za to, aby rodičia mali neudeliť súhlas pri výchove v citlivých etických otázkach?

Napíšte kandidátovi

Zdá sa ti, že tvoj kandidát nepodpísal Deklaráciu o rodinu a chceš ho osobne osloviť? Napíš mu napríklad tento mail:

Pozdravujem Vás, veľmi sa mi páči Váš program a oslovila ma Vaša osobnosť a rád by som Vás zakrúžkoval ako svojho kandidáta. Bol by som však rád, ak by som mohol poznať aj Vaše názory na rodinu a na to, ako budete hlasovať v tejto veci v parlamente. Boli by ste  ochotný podpísať  Deklaráciu za rodinu na stránke www.hlaszarodinu.sk?

Ďakujem za Vašu odpoveď. Budem rád, ak Vás uvidím podpísaného na stránke.

S pozdravom

Meno Priezvisko

Napíšte predsedovi strany

Môžete napísať osobný list predsedovi strany, či hnutia s tým, že túto Deklaráciu podporujete a boli by ste radi, ak by sa zapojili do jej podpory:

 Vážený pán predseda,

som Vašim voličom a veľmi rád by som bol, ak by sa kandidáti našej strany podpísali pod  Deklaráciu za rodinu, zverejnenú na portále www.hlaszarodinu.sk. Myslím, že v tejto veci je potrebné ukázať, že sme štandardnou politickou stranou, ktorá si váži hodnoty rodiny, manželstva a detí.

Ďakujem za odpoveď.

S pozdravom

Meno Priezvisko

Signatári Deklarácie za rodinu: