a SNS – Stránka 7 – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

SNS