Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Doc. RNDr. Štefan Rehák PhD. (SNS) podpísal Deklaráciu za rodinu

Doc. RNDr. Štefan Rehák PhD. (SNS)
Doc. RNDr. Štefan Rehák PhD.
Strana: Slovenská národná strana
Poradové číslo na kandidátke: 89
Kandidát napísal:

Jednoznačne je potrebné postaviť sa za tradičnú rodinu, ktorá je historicky vlastná Slovensku. Rodina je najväčším potenciálom, na ktorom je možné stavať a vybudovať prosperitu našej vlasti a budúcnosť národa.