Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

doc. RNDr. Miloslav Hetteš CSc. (SME RODINA) podpísal Deklaráciu za rodinu

doc. RNDr. Miloslav Hetteš CSc. (SME RODINA)
doc. RNDr. Miloslav Hetteš CSc.
Strana: SME RODINA - Boris Kollár
Poradové číslo na kandidátke: 60
Kandidát napísal:

Venujem sa ľudským právam a ako prezident Európskej rady pre sociálny rozvoj podporujem práva rodiny a ich detí doma aj v zahraničí. Ľúto mi je že doma nie je taká slobodná voľa a prevažuje strach počúvať pravdu a konať dobro.