Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Doc. RNDR. Jozef Mikloško DrSc. (KDH) podpísal Deklaráciu za rodinu

Doc. RNDR. Jozef Mikloško DrSc. (KDH)
Doc. RNDR. Jozef Mikloško DrSc.
Strana: Kresťanskodemokratické hnutie
Poradové číslo na kandidátke: 31
Kandidát napísal:

Bol som vedec, podpredseda vlády, veľvyslanec, prorektor, spisovateľ, vydavateľ a po 20 rokoch som sa prekrúžkovaním stal poslancom NR SR(2012).
Pracujem pre seniorov, podporujem rodiny, chápem mladých, mám rád deti.